Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://koszulkinba.pl.

Płatności: PayPal

e-mail: koszulkikoszykarskie@gmail.com

Zasady działalności

1. Strona koszulkinba.pl oferuje usługę pośrednictwa zakupu produktów w modelu dropshipping. Nie posiada ani nie importuje oferowanego towaru. Jej zadaniem jest prezentacja oferty sprzedającego oraz pomoc w transakcji.

2. Dostępnymi metodami płatności dla kupujących są: przelew bankowy oraz szybka płatność. Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem PayPal.

3. Po zamówieniu i wpłynięciu pieniędzy za towar, pośrednik przesyła zamówienie i dane adresowe kupującego do sprzedającego oraz dokonuje płatności za produkt. Sprzedający realizuje zamówienie i wysyła je z zagranicy bezpośrednio do kupującego w Polsce. Produkty są wysyłane paczką pocztową priorytetową (Yun Express – W Polsce dostarcza kurier InPost). Czas dostawy wynosi 20-30 dni (15-20 dni roboczych). Realizacja zamówienia do 7 dni (5 dni roboczych) jest wliczona w termin dostawy. Wysyłka za pobraniem jest niedostępna. Każda przesyłka jest rejestrowana i posiada swój własny kod, który służy do śledzenia statusu dostawy w Internecie na stronie – parcelsapp.com.

4. Na całkowitą cenę naszych produktów składają się: cena podstawowa + wysyłka.

5. Kupującemu przysługuje 14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny. Towar nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać wszystkie metki. Można zwrócić koszulki bez nadruku i z autentycznym nazwiskiem zawodnika np. JORDAN, BRYANT. Wyjątkiem są koszulki z osobistym nadrukiem (imię, nazwisko, pseudonim – np. KAJTEK, KOWALSKI, KOWAL), które nie podlegają zwrotowi.

5. Nadruk jest wykonywany oficjalną czcionką.

6. Zalecane jest ręczne pranie koszulki w zimnej wodzie ze względu na zachowanie jakości nadruku. Produkt można uprać także w pralce przy zachowaniu odpowiednich zasad.

 1. Pierz koszulkę na lewej stronie.
 2. Pierz z użyciem delikatnych środków piorących. Wybieraj kapsułki oraz płyny do prania.
 3. Pierz z wykorzystaniem programów – pranie w zimnej wodzie / pranie ręczne / odzież sportowa / delikatne dla tkanin
 4. Maksymalna temperatura prania to 30 stopni.
 5. Nie susz przy pomocy temperatury, np. w suszarkach bębnowych.
 6. Podczas schnięcia nie wystawiaj koszulki na słońce.
 7. Prasuj tylko na lewej stronie, w temperaturze do 150 stopni oraz podłóż papier do pieczenia pod żelazko.

Regulamin szczegółowy

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Pośrednik (Usługodawca) – i Sprzedający (Dostawca)
2) Kupujący (Usługobiorca) – osoba fizyczna lub prawna
3) Sklep – serwis internetowy działający pod adresem https://koszulkinba.pl/

§ 2 Postanowienia wstępne

1. Pośrednik koszulkinba.pl prowadzi usługę pośrednictwa handlowego drogą elektroniczną między kupującym, a sprzedającym.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu, a także prawa i obowiązki kupujących i pośrednika.

3. Przed zakupem usługi należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Skorzystanie z usługi oznacza:

a) akceptację regulaminu przez usługobiorcę,

b) wyrażenie przez usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do świadczenia usługi drogą elektroniczną, obsługi i realizacji zamówienia, oraz wykonywania praw i obowiązków przez usługodawcę i dostawcę w związku z zawartą lub przyszłą umową sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2014.1182 z pózn. zm.), oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) a także zawartą pomiędzy usługodawcą i dostawcą towaru umową, która pozwala dostawcy na przetwarzanie danych osobowych, zebranych przez usługodawcę, w celu wykonania umowy kupna – sprzedaży.

4. Wszelkie informacje przekazywane przez usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej odnoszące się do towarów i ich cen, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów art. 66 k.c. i art. 66 1 k.c., a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy z dostawcą, zgodne z przepisem art. 71 k.c.

5. Usługodawca nie jest stroną zawieranej przez usługobiorcę i dostawcę umowy sprzedaży. Usługodawca oferuje usługę polegającą na pośrednictwie w zakupie towaru opartą na modelu dropshippingu, tj. prezentuje przekazane przez dostawcę informacje na temat towaru takie jak dane identyfikujące towar, opisy, zdjęcia i inne dane umożliwiające usługobiorcy podjęcie decyzji o złożeniu zamówienia za pomocą strony internetowej i środków komunikacji elektronicznej oraz udziela pomocy w realizacji umowy sprzedaży poprzez przekazanie zamówienia i płatności do dostawcy w imieniu usługobiorcy.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Pośrednik świadczy przez stronę sklepu usługę pośrednictwa drogą elektroniczną na rzecz kupującego.
2. Podstawową usługą pośrednika jest umożliwienie kupującemu złożenia zamówienia w sklepie (zawarcie umowy ze sprzedającym).
3. Jeżeli kupujący zdecyduje się założyć konto w sklepie, to pośrednik świadczy na rzecz kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w sklepie. Na koncie przechowywane są dane kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w sklepie. Kupujący loguje się do konta z wykorzystaniem swojego loginu oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
4. Założenie konta w sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między kupującym a pośrednikiem zawierana jest umowa o prowadzenie konta w sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili.
5. Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz kupującego są nieodpłatne.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze sklepu, pośrednik podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
7. Pośrednik podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu.

§ 4 Składanie zamówienia

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient lub jako gość.
2. Zarejestrowanym klientem jest kupujący, który posiada konto w sklepie.
3. W celu złożenia zamówienia, kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
1) Wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”.
2) Z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Zamówienie”.
3) Zalogować się do swojego konta w sklepie, założyć konto lub kupić jako gość.
4) Podać adres do wysyłki zamówienia. Jeśli kupujący wcześniej dodał
określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania
albo podać inne dane.
5) Wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie.
6) Zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować. Kupujący akceptuje regulamin tylko, jeśli
zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia.
7) Kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
4. Po kliknięciu w przycisk kupujący zostanie przeniesiony na stronę z danymi do przelewu bankowego lub serwis transakcyjny pozostałych form płatności. Po dokonaniu płatności, kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między kupującym, a sprzedającym przy udziale pośrednika.
5. W formularzu zamówienia kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe, za które ponosi odpowiedzialność. Pośrednik zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości pośrednika co do ich
poprawności.
6. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast pośrednik nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

§ 5 Metody płatności i formy dostawy

1. Dostępnymi metodami płatności dla kupujących są: przelew bankowy oraz szybka płatność. Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Pay Pal.

2. Kupujący może skorzystać z dostawy paczką pocztową priorytetową. Wysyłka za pobraniem jest niedostępna.

§ 6 Realizacja zamówienia

1. Pośrednik prezentuje kupującym ofertę sprzedającego oraz pomaga w zakupie. Nie posiada ani nie importuje oferowanego towaru, który kupujący może nabyć na stronie sklepu.

2. Pośrednik wysyła zamówienie do sprzedającego, który realizuje zamówienie i wysyła przesyłkę bezpośrednio na adres kupującego. Każda paczka posiada kod do śledzenia statusu przesyłki w Internecie.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość ze sprzedawcą przy udziale pośrednika, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Towar nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać wszystkie metki. Można zwrócić koszulki bez nadruku i z autentycznym nazwiskiem zawodnika np. JORDAN, BRYANT. Wyjątkiem są koszulki z osobistym nadrukiem (imię, nazwisko, pseudonim – np. KAJTEK, KOWALSKI, KOWAL), które nie podlegają zwrotowi.

2. Aby odstąpić od umowy, kupujący musi poinformować o swojej decyzji, wysyłając oświadczenie drogą mailową na adres koszulkikoszykarskie@gmail.com oraz odesłać produkt na Paczkomat nr. WAW134M adres e-mail: koszulkikoszykarskie@gmail.com.

3. Zwrot należności jest realizowany w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania produktu przez pośrednika.

§ 8 Reklamacje

1. Termin na złożenie reklamacji (rękojmia) wynosi 2 lata od daty otrzymania produktu.

2. Produkt można zareklamować, wysyłając oświadczenie drogą mailową.

3. Czas na rozpatrzenie reklamacji wynosi 5 dni roboczych.

4. Przywrócenie zgodności towaru z umową może nastąpić poprzez: wymianę na produkt bez wad, naprawę rzeczy, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy.

Polityka prywatności

 1. Administrator prowadzi sklep internetowy – https://koszulkinba.pl .
 2. Użytkownik serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora na zasadach określonych niniejszą polityką prywatności.
 3. Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogą być przekazane administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: koszulkikoszykarskie@gmail.com
 4. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 i innych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 5. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są w celu:
  1. prowadzenia konta użytkownika w serwisie;
  2. udzielania odpowiedzi na pytania i inne wiadomości przesłane przez użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz do dalszego kontaktu z użytkownikiem,
  3. przekazywania użytkownikowi przez administratora informacji o ofertach, promocjach, rabatach i aktualnościach (marketing bezpośredni).
 6. Dane użytkownika są również przetwarzane w celu wykonywania umów, których stroną jest użytkownik, oraz gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym w szczególności do celów:
  1. dokonywania rozliczeń podatkowych
  2. prowadzenia księgowości
 7. Administrator przetwarza następujące kategorie danych użytkownika:
  1. imię i nazwisko
  2. adres e-mail
  3. numer telefonu
  4. adres dostawy
 8. Odbiorcami danych osobowych użytkownika mogą być:
  1. Sprzedający – Producent
  2. Biuro rachunkowe współpracujące z administratorem;
  3. Podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz administratora, w tym w szczególności usługi hostingu stron internetowych i usługi poczty e-mail;
  4. Podmioty uczestniczące w dokonywaniu rozliczeń, w tym dostawcy systemów fakturowych, systemy płatności online i banki;
  5. Podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
 9. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich, jednak wyłącznie na zasadach opisanych w art. 46 RODO, tj. pod warunkiem zapewnienia przez odbiorcę odpowiednich zabezpieczeń.
 10. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, czyli przez:
  1. okres prowadzenia konta użytkownika w serwisie;
  2. okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umów zawartych z użytkownikiem;
  3. okres niezbędny dla dokonania rozliczeń podatkowych dotyczących użytkownika oraz wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczeniami podatkowymi;
  4. wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji rachunkowej;
 11. Użytkownik ma prawo uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 12. Użytkownik ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych.
 13. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o prowadzenie konta w sklepie.